Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2014

unetentation
6774 aa42
Reposted frompianistka pianistka viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
4283 ae53
unetentation
1123 6c52
Reposted fromMmadziulek Mmadziulek viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
5342 1b85
Reposted fromamatore amatore viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
2941 aed0
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
unetentation
5439 61d8
Reposted frommisieq misieq viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
2412 7351 500
Reposted fromxzfcte xzfcte viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
" Świat się zmienia, słońce zachodzi, a wódka się kończy. "
— Andrzej Sapkowski
unetentation
7402 f161
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
4316 ee37
just no good.
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
4244 0f57
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
6984 4542
desire.
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
7181 bacd
more alcohol.
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
Reposted fromiminlove iminlove viaArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
6330 d558
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
Bohdan Urbankowski 

Erotyk dla następcy

  I

  Przeprowadź ją przez pokój 
  niby ścieżką wśród lasu 
  na stole 
  zapal różę 
  dobrą jak nocna lampka

  Potem 
  rozbieraj ją delikatnie 
  z obronnych gorsetów 
  z zaciśnięcia rąk 
  drżenia ramion ... 
  Otul szeptem.

  A jeśli kiedyś 
  wybiegnie nagle z pokoju 
  biegnij za nią 
  nie pozwól 
  ukryj jej twarz 
  w swych wielkich rękach 
  mów słowa 
  dużo słów 
  te wszystkie 
  których ja zapomniałem 
  których się wstydziłem

  Proszę cię 
  ty 
  którego nienawidzę 
  który przyjdziesz po mnie 
  by z jej drobnych piersi 
  zdrapać ślady mych rąk 
  rozchylić jej kolana 
  proszę cię 
  bądź dla niej dobry

  II

  Nie wiesz 
  że będziesz kochał mnie 
  że powie ci słowa 
  wypróbowane ze mną 
  że w jej włosach 
  poczujesz mój oddech 
  na jej brzuchu 
  napotkasz nocą 
  moje ręce

  I jeśli czasem 
  wciągając cię w siebie 
  aż do zachłyśnięcia 
  pomyli nasz imiona - 
  nie myśl o mnie z nienawiścią

  to ja 
  uczyłem ją jak dziecko 
  nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
  to ja 
  czasem jeszcze mówię do ciebie 
  wtedy 
  myślałem 
  że mówię tylko do niej

  III

  Twój cień w jej oczach 
  to mój cień

  jej głos pełen niepokoju 
  to mój głos

  gdy ona cofa się z lękiem 
  ja powracam 
  pamiętaj

  na każde twoje słowo 
  zbyt ostre

  na każdy gest 
  nie dość szczery 
  ja powracam 
  pamiętaj

  I jeśli kiedyś sama 
  zapłacze nocą 
  nie wchodź do jej pokoju 
  już ja 
  będę przy niej

Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
Muzyka, ktora wybieramy, stanowi odzwierciedlenie Tego, kim faktycznie jestesmy.
— Jodi Picoult
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
0122 202f
ef.
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
unetentation
4999 e380
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl